OH logó visszaugrás a főoldalra

AZ ORSZÁGOS MÉRÉSEK EREDMÉNYEI - 2.0

LEGFRISSEBB HÍRÜNK: Elérhetők a 2022/2023. évi Országos kompetenciamérés eredményei - 2024. 06. 13.
A kimeneti mérések országos és feladatellátási hely szintű mutatói az adatvizualizációs felületén tekinthetők meg. Az adatok dinamikus megjelenítése lehetőséget biztosít a kibővült mérési adatbázis feldolgozására, egyszerűbb és gyorsabb értelmezésére. Külön intézményi és feladatellátási helyi jelentések a 2023-as mérésről nem állnak elő. Az iskolák a végleges tanulói eredményeket az Intézményi Gyorsvisszajelző felületen tudják megtekinteni.
A 4. és 5. évfolyamon megvalósult szövegértés és matematika kísérleti mérések végleges eredményei nem érhetők el. A mérés tapasztalatairól a súgó oldalon elérhető tájékoztató nyújt további információkat.
Fenntartói jelentések
Adatvizualizáció

Az adatvizualizációk segítségével egyszerűen és gyorsan áttekintheti az Országos kompetenciamérés eredményeit.

FIT elemző szoftver
Intézményi Gyorsvisszajelző

A felületen az iskoláknak lehetőségük van megtekinteni, letölteni és elemezni az előzetes és végleges tanulói eredményeket.

Súgó
Súgó

Ebben a menüpontban érhetők el a jelentések értelmezését segítő fájlok.

Országos jelentések
Országos jelentések

Részletes országos jelentéseinket letöltheti PDF formátumban.

Intézményi jelentések
Intézményi jelentések

Néhány adat megadásával megtalálhatja a keresett intézményi jelentést.

Feladatellátási helyi jelentések
Feladatellátási helyi jelentések

A feladatellátási helyek jelentései között is kereshet.

Tanulói jelentések
Tanulói jelentések

Mérési azonosító alapján kereshet a tanulói jelentések között

Fenntartói jelentések
2008-2021-es FIT jelentések

Itt kereshet a 2008 és 2021 közötti Országos kompetenciamérések Fenntartói, Intézményi, Feladatellátási helyi és Tanulói jelentései között.

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL
2001 őszén az 5. és 9. évfolyamon zajlott le az első kompetenciamérés, amely a tanulók szövegértését és matematikai eszköztudását vizsgálta. A következő tanévtől tavasszal került lebonyolításra a mérés a 6. és 10. évfolyamon, egy évvel később a 8. évfolyammal bővült a mért populációk köre. A mérések első éveiben a teljes populáció részt vett a mérésben, de központi feldolgozásra csak adott számú tesztfüzet került be minden iskolából. A 2007/2008. tanévtől kezdődően a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók gyakorlatilag teljes körében felmérik a tanulók szövegértési képességét és a matematikai eszköztudását, és minden tesztfüzet központi feldolgozásra kerül. A 2010. évi Országos kompetenciamérés során bevezetett évfolyamfüggetlen szövegértés, illetve matematika képességskála segítségével összehasonlítható a 6., a 8. és a 10. évfolyamos tanulók szövegértési, illetve matematikai eredménye, követhetővé vált a tanulók fejlődése.

A mérésben alkalmazott feladatok nem a tanulók lexikális tudását mérik, hanem azt vizsgálják, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.

A 2021/2022-es tanévben valódi mérföldkőnek számító változás következett be az Országos kompetenciamérés mérési rendszerében. Egyrészt a rendszer kiegészült a természettudomány kompetenciaterülettel, illetve az idegen nyelvi és célnyelvi mérések értékelése a továbbiakban központilag történik és a tanulói eredményeket a többi területhez hasonlóan képességskálán jelezzük vissza. Másrészt a mérési rendszer teljes mértékben átköltözött a digitális médiumra, azaz az országos méréseket a tanulóknak online felületen kell teljesíteniük.

A mérés lebonyolítását az oktatásért felelős miniszter a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg. A méréshez szükséges 6., 8. és 10. évfolyamon használt kérdőívek, feladatlapok elkészítését, a mérések lebonyolítását, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatokat országos szinten az Oktatási Hivatal végzi.

Az Országos kompetenciamérésről és a digitális átállásról további információkat a https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/altalanos_leiras linkre kattintva találhat.